« zpět

UPDATE : Odběr vzorků z 6. 8. 2018

kvalita koupací vody

"Koupací voda obsahuje masový výskyt sinic, zvýšený výskyt chlorofilu a hojný výskyt vodního květu, koupací voda naplňuje podmínky přílohy č. 6 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch., a koupací voda v přírodním koupališti Trutnov - Dolce park je klasifikována jako VODA NEBEZPEČNÁ KE KOUPÁNÍ. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví."

-

NA ZÁKLADĚ ROZBORU VZORKU VODY, ODEBRANÉHO DNE 27. 7. 2018 POŽÁDALO MĚSTO TRUTNOV O OBNOVU KOUPACÍ SEZÓNY U KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE TRUTNOV.

Kvalita vody v nádrži Dolce II. je stále zhoršená, ovšem hodnoty sinic a chlorofylu jsou POLOVIČNÍ oproti odběru z 16.7.2018, dle kterého bylo koupání v nádrži UKONČENO.
V každém případě DOPRUČUJEME SE PO KOUPÁNÍ OSPRCHOVAT. 

Následný odběr vzorku koupací vody proběhne dne 6.8.2018 prostřednictvím Zdravotního ústavu, dle monitorovacího kalendáře a situace bude Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje aktualizována na základě laboratorní analýzy dne 9.8.2018.